De NTB kent diverse lidmaatschapsvormen, met daaraan gekoppelde licenties.

– Atletenlicentie (herkenbaar aan de letter A in het lidnummer) – de meest uitgebreide lidmaatschapsvorm die de NTB kent. Deze lidmaatschapsvorm is altijd gekoppeld aan het basislidmaatschap. De Atletenlicentie kan via een vereniging of individueel worden aangeschaft.  Bezitters van een Atletenlicentie betalen bij geen enkel evenement dat op de NTB-kalender staat een toeslag op het inschrijfgeld, ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine ‘Transition’, komen in aanmerking voor NK-medailles, mogen (mits zij lid zijn van een vereniging en hun vereniging dat wil) meedoen aan teamcompetitiewedstrijden en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun licentienummer opgeven.

– Basislidmaatschap (herkenbaar aan de letter L in het lidnummer). Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor verenigingsleden die weinig of geen wedstrijden doen en kan alleen via een vereniging worden aangeschaft. Basisleden ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine ‘Transition’ en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven. Zij komen echter niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s en bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie.

– Aspirant lidmaatschap (herkenbaar aan de letter X in het lidnummer). Dit kennismakingslidmaatschap is maximaal één kalenderjaar geldig en biedt de individuele atleet de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen tot en met maximaal de olympische afstand (i.g.v. triathlon is dat 1500 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. lopen) zonder de kosten voor een daglicentie. Aspirantleden ontvangen geen bondsmagazine en komen niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s, maar worden wel opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven.

– Daglicentie – dit lidmaatschap is slechts geldig op de dag van het evenement en wordt betaald door middel van een toeslag op het inschrijfgeld (dat door de wedstrijdorganisatie wordt geïncasseerd). Daglicentiehouders krijgen geen lidnummer of magazine en komen ook niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s of opname in de circuitranglijsten.

Deelname aan vrijwel alle NTB-evenementen (m.u.v. een aantal NK’s) staat in principe open voor iedereen. Atleten die niet in het bezit zijn van een Atletenlicentie kunnen op basis van een Daglicentie meedoen aan wedstrijden.

Deze informatie is afkomstig van de website van de NTB.